Vereniging, platatneosen.ml Oprichting en doel
Oprichting en doel
Op initiatief van de heren B. Harmsen en J.G. Ruesink en voorbereid door dhr. A. Lubbers en gemeentearchivaris dhr. S. Molenaar, werd op nigstreshactotoluc.tk 14 januari 1988 de vereniging opgericht. Tot het werkterrein van de vereniging behoren de dorpskernen Hengelo en Keijenborg en de buurtschappen van de voormalige gemeente Hengelo Gld. xpanenbutmabacur.ga Het doel van de vereniging is samengevat in artikel 2 van de verenigingsstatuten:
- De beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente Hengelo Gld.
- Het wekken van belangstelling voor het opsporen en verzamelen van alles wat betrekking heeft op het in het vorige lid genoemde.
- De zorg voor en het beheer van door de vereniging aangelegde verzamelingen.

In het kader van bovenstaande doelstellingen, hebben wij de afgelopen jaren o.a. bij de gemeente erop aangedrongen te komen tot het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, fietstochten georganiseerd op de Open Monumentendagen, een archief aangelegd en initiatieven ontplooid om het pand Dorpszicht en het Rusthuis te behouden. Tevens hebben wij films en video’s gemaakt van historische gebouwen en gebeurtenissen, een film gemaakt van het jaar 2000, een boek gepubliceerd over de oorlogsjaren en een aantal kalenders uitgegeven met oude dorpsgezichten. Ook hebben we een herdenkingsjaar voor Herman van Velzen mede georganiseerd, traditionele oogst- en slachtdemonstraties georganiseerd en het initiatief genomen tot een heemkundeproject op de basisscholen.

Om de contacten tussen de leden te verstevigen, verschijnt er vier keer per jaar het verenigingsblad "de Olde Kaste". Ook worden jaarlijks lezingen gehouden, een stadswandeling en/of excursie(s) georganiseerd. Regelmatig worden er projectgroepen gevormd, met als doel nog meer te weten te komen over het verleden van onze gemeente.

Wij hopen dat door deze korte beschrijving van het doen en laten van de Oudheidkundige Vereniging uw interesse is gewekt.


Home  |  Fotoalbum  |  Reclame  |   |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap