Vereniging, platatneosen.ml ANBI
Gegevens
De vereniging is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Conform regelgeving moeten de volgende gegevens worden vermeld: nigstreshactotoluc.tk - Naam: zie het hoofd van deze website. xpanenbutmabacur.ga - Fiscaal nummer: 8164.29.157. - Contactgegevens: zie Vereniging - Contact.
- Bestuurssamenstelling: zie Vereniging - Bestuur.
- Beleidsplan: het beleid wordt uitgevoerd n.a.v. art. 2.2 van de statuten, zijnde vooral het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
- Beloningsbeleid: beloningen zijn niet van toepassing.
- Doelstelling: de doelstelling is geformuleerd in art 2.1 van de statuten, zijnde in hoofdzaak de beoefening van historie en volkskunde met betrekking tot de voormalige gemeente Hengelo Gelderland.
- Verslagen van activiteiten: zie Ledenavonden/Excursies/Verslagen.
- Financiële verantwoording: zie Jaarvergaderingen.


Home  |  Fotoalbum  |  Reclame  |   |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap