Wetenswaardigheden, platatneosen.ml Ludger
Ludger
In 2008 werd een avond over Ludger georganiseerd. Bij de uitnodiging werd de volgende informatie verstrekt. nigstreshactotoluc.tk   xpanenbutmabacur.ga In 742, drie jaar na de dood van Sint Willibrord, werd Ludger geboren op het landgoed van zijn ouders nabij de Utrechtse Vecht. Ludger koos niet voor een leven als grootgrondbezitter, maar hij sloeg de weg in van studie en geestelijk leven. Tussen 755 en 767 bezocht hij de Utrechtse Domschool. Het was een buitenkansje voor Ludger dat hij in 767 met een monnik mee kon reizen naar York. Hij werd daar tot diaken gewijd en studeerde er onder andere bij Alcuïn, de geleerdste man van zijn tijd. In 772 keerde hij terug naar zijn geboorteland en werkte gedurende vier jaar als leraar op zijn oude school in Utrecht. In 775 trok hij naar het oosten en begon hij zijn werk als missionaris. Hij herbouwde in Deventer het kerkje, dat in brand was gestoken door de Saksen. In 777 werd Ludger in Keulen tot priester gewijd. Daarna begint het echte missiewerk onder zijn nog heidense volksgenoten. Van 777 tot 784 trekt hij door Oostergo (in N.O. Friesland). In 787 begint de tweede Friese missiereis. In die dagen biedt Karel de Grote (768-814) hem de bisschopszetel van Trier aan maar Ludger weigert. In een strijd van meer dan dertig jaar (772-804) verzetten de Saksen zich tegen de machtige Franken van Karel de Grote. In 792 verdeelde Karel het Saksenland in acht missiegebieden. Het westelijk deel, d.w.z. de Achterhoek en een flink deel van Westfalen, wees hij toe aan de inmiddels vijftigjarige Ludger.
Tussen 792 en 809 reisde Ludger met zijn gezellen onvermoeibaar rond door zijn 'bisdom'. Zo stak hij kort voor of rond 800 de IJssel over vanaf de Veluwe en stichtte parochies met kerkjes in o.a. Wichmond en Zelhem. Op 30 maart 805 werd Ludger tot bisschop van Münster gewijd. Op 26 maart 809 overleed hij in Billerbeck, 66 of 67 jaar oud. Ludger werd een maand later begraven in Werden. Nog elk jaar, op de eerste zondag van september, wordt de schrijn met zijn stoffelijke resten in een plechtige processie in Werden rondgedragen.


Home  |  Fotoalbum  |  Reclame  |   |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap